Kategoria: Ochrona Powietrza

Uchwała antysmogowa dla Małopolski przyjęta!

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową!

Małopolska jest pierwszym w Polsce województwem z uchwałą regionalną będącą solidną podstawą prawną do tego, by nasza smogowa rzeczywistość zaczęła się w końcu zmieniać i byśmy mogli (za kilka lat) oddychać czystym powietrzem. Ogromnie się cieszymy, iż władze Województwa odpowiedziały pozytywnie na głosy społeczne wskazujące na pilną konieczność stworzenia przepisów antysmogowych, co doprowadziło w efekcie do uchwalenia uchwały wyznaczającej standardy emisyjne dla całego Regionu.

Na mocy uchwały, od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce będzie obowiązywał zakaz stosowania odpadów węglowych, czyli mułów i flotów oraz mokrego drewna o wilgotności powyżej 20%. Od 1 lipca wszystkie nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania dla ekoprojektu. Natomiast na wymianę istniejących pozaklasowych kotłów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku. Kotły, które w chwili obecnej spełniają wymagania emisyjne co najmniej 3 klasy będzie można jeszcze eksploatować do końca 2026 roku.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/uchwala-antysmogowa-dla-calej-malopolski-przyjeta

Biuletyn antysmogowy

biuletyn-iconW ramach projektu realizowanego z programu „Nasze Powietrze” Fundacja Planeta wydała Biuletyn antysmogowy, który został rozesłany do każdego domu z terenu gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona i Stryszów.

Biuletyn porusza podstawowe zagadnienia związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy przeczytają w nim o źródłach smogu, konsekwencjach zdrowotnych życia w warunkach zanieczyszczonego powietrza, a także możliwych działaniach, które powinniśmy podjąć, aby likwidować niską emisję.

Informacje zawarte w Biuletynie przedstawione są w sposób przystępny i praktyczny. Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat spalania śmieci i odpadów produkcyjnych – procederu, który niestety ciągle jeszcze jest powszechny na naszych terenach. Jest też sekcja FAKTY i MITY, w której obalamy popularne, nieprawdziwe opinie, krążące w obiegu. I wreszcie – odpowiadamy na pytanie: „Co zrobić?”

Najważniejsze, abyśmy wszyscy zrozumieli, że robimy to sami sobie, swoim dzieciom i wnukom. Stawką jest nasze życie i zdrowie, a to są wartości bezcenne. Każdy może coś zmienić. Najważniejsza jest zmiana sposobu myślenia.”

Do pobrania

Zasięg projektu to trzy gminy, 9417 domów. Razem 32 000 mieszkańców.


logotypyDziałanie dofinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej, w ramach projektu zintegrowanego LIFE „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej dla całego Regionu

Dokument zawiera regulacje, które przede wszystkim pozwolą ograniczyć przyrost nowych źródeł emisji. Zgodnie z projektem uchwały od 1 lipca 2017 nie będzie można instalować pozaklasowych urządzeń grzewczych w nowych budynkach. Na wymianę istniejących kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, mieszkańcy Małopolski będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku kotłów 3., 4. i 5. klasy do końca 2026 roku. Uchwała przewiduje również zakaz stosowania mułów i flotów, czyli odpadów węglowych oraz mokrego drewna o wilgotności powyżej 20%.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski. Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do 5 stycznia 2017 roku m.in. na adres powietrze@umwm.pl

Zachęcamy wszystkich do przesyłania głosów poparcia dla proponowanej uchwały! Uwagi mogą składać wszyscy mieszkańcy (również osoby indywidualne). Uchwała antysmogowa jest szansą na to, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem.

Więcej informacji oraz treść projektu uchwały dostępna jest pod linkiem: http://powietrze.malopolska.pl/pop/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-antysmogowej-dla-malopolski/

Małopolanie chcą oddychać czystym powietrzem

Według najnowszych badań opinii publicznej, mieszkańcy Małopolski  oceniają jakość powietrza w swoim województwie jako najgorszą w kraju.

63% Małopolan uważa, iż powietrze, którym oddychamy, jest dużo gorsze w sezonie grzewczym i ocenia jego jakość  jako bardzo złą lub raczej złą, natomiast w samym Krakowie, gdzie świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza jest większa, aż  81% respondentów twierdzi, że jakość powietrza jest bardzo zła lub raczej zła. Aż 69% badanych jest przekonanych, iż zła jakość powietrza może w przyszłości negatywnie oddziaływać na zdrowie ich samych i ich najbliższych.

Mieszkańcy Małopolski popierają regulacje antysmogowe. Prawie 90% opowiada się za wprowadzeniem obowiązku wymiany najbardziej zanieczyszczających kotłów, przy zapewnieniu przez władze dopłat do kosztów takiej wymiany. Podobny odsetek spośród badanych Małopolan opowiada się za wprowadzeniem norm jakości węgla czy zaostrzeniem kar za spalanie śmieci. Mieszkańcy Małopolski popierają również ograniczenia ruchu samochodowego w większych miastach oraz wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ze starymi silnikami diesla do centrów dużych miast – w Krakowie poparcie wyniosło odpowiednio 63% oraz 70%.

więcej informacji: http://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,malopolanie-czekaja-na-antysmogowe-przyspieszenie,232.html

Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego zaproponuje uchwałę antysmogową dla całego województwa

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Małopolan! Już tej jesieni w ramach aktualizacji Programu Ochrony Powietrza Urząd Marszałkowski zaproponuje uchwałę antysmogową dla całej Małopolski!

W ramach prowadzonej przez Urząd aktualizacji Programu Ochrony Powietrza do 29 lipca 2016 r. gminy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy mogli składać swoje wnioski i uwagi. Wpłynęło ponad 50 wniosków, w których powtarzała się konieczność objęcia całego województwa uchwałą antysmogową. W odpowiedzi na złożone wnioski, Urząd zapowiada:

„… przygotowywana obecnie aktualizacja POP zawierać będzie regulacje, które skutkować mają ograniczeniem emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych na obszarze całej Małopolski. W pierwszej kolejności należy powstrzymać powstawanie nowych źródeł emisji, a w dalszej perspektywie wyeliminować istniejące źródła, które nie spełniają określonych norm jakości.”

źródło: http://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/malopolanie-chca-czystego-powietrza

Apel 21 organizacji pozarządowych do Marszałka Województwa o uchwałę wyznaczającą standardy emisyjne dla urządzeń grzewczych dla CAŁEGO Województwa Małopolskiego

7 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:30 na ręce Wicemarszałka Wojciecha Kozaka złożony został apel w sprawie konieczności podjęcia uchwały określającej standardy emisyjne dla urządzeń grzewczych dla całego Województwa Małopolskiego. Apel podpisało 21 małopolskich organizacji poważnie zaniepokojonych zanieczyszczeniem powietrza na skutek niskiej emisji i zagrożeniami, jakie są z tym związane.

W Apelu nie chodzi o całkowity zakaz palenia węglem czy drewnem, ale wprowadzenie przepisów, które określą standardy emisyjne i perspektywę czasową dla wymiany starych, nieefektywnych i powodujących obecne zanieczyszczenie, urządzeń grzewczych w całej Małopolsce.

Apel do Marszałka i Radnych Województwa

UWAGA! Smog na terenach wiejskich

Stężenia pyłu PM10 kilkukrotnie przewyższają normę!

W dniach 4-18 stycznia 2016 r. Fundacja Planeta we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym przeprowadziła pomiar jakości powietrza na terenach wybranych miejscowości Gminy Stryszów.

Pomiarów dokonano w samym środku sezonu grzewczego w dni mroźne, a także w takie z dodatnimi temperaturami w ciągu dnia, przy pogodzie wietrznej i bezwietrznej.

Wyniki są zatrważające. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 wielokrotnie przekraczają normę i są wyższe niż poziomy zarejestrowane w tym samym czasie w Krakowie i Skawinie. Powietrze w Gminie Stryszów jest więc gorszej jakości niż w miastach! Jedynie w dni wietrzne powietrze spełnia normy.

Pomiar powietrza na terenach wiejskich

Na wykresie zestawiono wyniki pomiarów na terenach wiejskich z wynikami z Krakowa oraz Skawiny.

Spalanie pozostałości roślinnych (odpadów organicznych) jest szkodliwe!

spalanie-traw-iconJak pokazały pomiary przeprowadzane przez Fundację Planeta, wpływ na jakość powietrza mają nie tylko dymy wydostające się z kominów domowych w sezonie grzewczym, ale również pozornie niewinne spalanie odpadów organicznych w czasie „porządków” (trawa, liście, słoma, itp.). Przy okazji spalania jednej kupki trawy w trakcie wiosennych „porządków”, pyłomierz znajdujący się na sąsiedniej działce zarejestrował wartości wynoszące ponad 500 µg/m3 (= 0,549 mg/m3)!

Monitoring stanu powietrza na terenie gminy Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona

W ramach działań statutowych Fundacja Planeta realizowała w sezonie grzewczym 2014/2015 monitoring stanu powietrzna na terenie gminy Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona. Przeprowadzone badania miały potwierdzić, czy na terenie tych gmin występuje problem z niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery.

KAMPANIA NA RZECZ CZYSTEGO POWIETRZA

Celem kampanii jest ograniczanie niskiej emisji oraz zaprzestanie spalania śmieci przez mieszkańców. Główne działania w ramach tej kampanii obejmują akcję plakatową „STOP SPALANIU ŚMIECI!” oraz dystrybucję ulotek „Ogrzewanie – Ekologicznie >> Ekonomicznie. Praktyczne porady.”

poster-thmb