Małopolanie chcą oddychać czystym powietrzem

Według najnowszych badań opinii publicznej, mieszkańcy Małopolski  oceniają jakość powietrza w swoim województwie jako najgorszą w kraju.

63% Małopolan uważa, iż powietrze, którym oddychamy, jest dużo gorsze w sezonie grzewczym i ocenia jego jakość  jako bardzo złą lub raczej złą, natomiast w samym Krakowie, gdzie świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza jest większa, aż  81% respondentów twierdzi, że jakość powietrza jest bardzo zła lub raczej zła. Aż 69% badanych jest przekonanych, iż zła jakość powietrza może w przyszłości negatywnie oddziaływać na zdrowie ich samych i ich najbliższych.

Mieszkańcy Małopolski popierają regulacje antysmogowe. Prawie 90% opowiada się za wprowadzeniem obowiązku wymiany najbardziej zanieczyszczających kotłów, przy zapewnieniu przez władze dopłat do kosztów takiej wymiany. Podobny odsetek spośród badanych Małopolan opowiada się za wprowadzeniem norm jakości węgla czy zaostrzeniem kar za spalanie śmieci. Mieszkańcy Małopolski popierają również ograniczenia ruchu samochodowego w większych miastach oraz wprowadzenie zakazu wjazdu samochodów ze starymi silnikami diesla do centrów dużych miast – w Krakowie poparcie wyniosło odpowiednio 63% oraz 70%.

więcej informacji: http://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/aktualnosci/szczegoly,malopolanie-czekaja-na-antysmogowe-przyspieszenie,232.html