Monitoring stanu powietrza na terenie gminy Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona

W ramach działań statutowych Fundacja Planeta realizowała w sezonie grzewczym 2014/2015 monitoring stanu powietrzna na terenie gminy Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona. Przeprowadzone badania miały potwierdzić, czy na terenie tych gmin występuje problem z niską emisją zanieczyszczeń do atmosfery.

Z uwagi na dostępność przenośnej stacji monitorującej jakość powietrza (pyłomierz cieszył się dużą popularnością), pierwsze badania zostały przeprowadzone wiosną 2015, czyli pod koniec sezonu grzewczego, w okresie, kiedy wiał stosunkowo silny wiatr. Występowanie wiatru wpływa korzystnie na jakość powietrza, ponieważ pył zawieszony jest po prostu wywiewany. Nawet mimo to badania wykazały przekroczenia norm* dla pyłu zawieszonego PM10 zwłaszcza wieczorem i nad ranem (na skutek inwersji pyły, które wieczorem unoszą się do góry, nad ranem opadają). Powszechnie wiadomo, iż w środku sezonu grzewczego wiele jest dni bezwietrznych, a wtedy powietrze jest aż gęste od dymu i niewątpliwie jest bardzo zanieczyszczone.

Badania wykonano dzięki pomocy Krakowskiego Alarmu Smogowego, który użyczył nam pyłomierza. Badania jakości powietrza na naszym terenie będą kontynuowane w sezonie 2015/16.

 

*Dopuszczalny poziom dla pyłu zawieszonego PM10 wynosi 40 µg/m3
dla stężenia średniorocznego oraz 50 µg/m3 dla stężenia średniodobowego, nie więcej niż 35 dni w roku.