Aktualności

spotkanie-iconSpotkanie informacyjno-edukacyjne

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne o tematyce antysmogowej organizowane przez Urząd Gminy w Stryszowie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.04.2018 o godz 16:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Stryszowie

Więcej


wiosenne-liscie-300x23623 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową!

Małopolska jest pierwszym w Polsce województwem z uchwałą regionalną będącą solidną podstawą prawną do tego, by nasza smogowa rzeczywistość zaczęła się w końcu zmieniać i byśmy mogli (za kilka lat) oddychać czystym powietrzem. Ogromnie się cieszymy, iż władze Województwa odpowiedziały pozytywnie na głosy społeczne wskazujące na pilną konieczność stworzenia przepisów antysmogowych, co doprowadziło w efekcie do uchwalenia uchwały wyznaczającej standardy emisyjne dla całego Regionu. Więcej


biuletyn-iconW ramach projektu realizowanego z programu „Nasze Powietrze” Fundacja Planeta wydała Biuletyn antysmogowy, który został rozesłany do każdego domu z terenu gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona i Stryszów.

Biuletyn porusza podstawowe zagadnienia związane z problematyką zanieczyszczenia powietrza. Mieszkańcy przeczytają w nim o źródłach smogu, konsekwencjach zdrowotnych życia w warunkach zanieczyszczonego powietrza, a także możliwych działaniach, które powinniśmy podjąć, aby likwidować niską emisję.

Informacje zawarte w Biuletynie przedstawione są w sposób przystępny i praktyczny. Publikacja zawiera szczegółowe informacje na temat spalania śmieci i odpadów produkcyjnych – procederu, który niestety ciągle jeszcze jest powszechny na naszych terenach. Jest też sekcja FAKTY i MITY, w której obalamy popularne, nieprawdziwe opinie, krążące w obiegu. I wreszcie – odpowiadamy na pytanie: „Co zrobić?” więcej informacji


Uchwała antysmogowa – głosowanie 23 stycznia!

Po uwzględnieniu uwag i wniosków, które mieszkańcy, samorządy i organizacje mogły składać przez miesiąc, Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej dla całego Regionu. Teraz uchwała trafi pod głosowanie Radnych Sejmiku. Ufamy, iż Radni podejmą mądrą decyzję, mając na uwadze troskę o zdrowie i życie mieszkańców, a także gospodarkę, wizerunek i przyszłość Małopolski.

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło 11,6 tys. uwag. W projekcie uchwały uwzględniono postulat możliwości bezterminowej eksploatacji istniejących kotłów V klasy. Dla nowych instalacji od 1 lipca 2017 roku obowiązującym standardem będą wymagania dla ekoprojektu. Na wniosek mieszkańców, również nowe kominki instalowane w Małopolsce mają spełniać wymagani dla ekoprojektu od 1 lipca 2017 roku. Na wymianę i dostosowanie się do nowych przepisów, właściciele obecnie działających instalacji grzewczych będą mieli kilka lat.

Uchwała antysmogowa to absolutna podstawa do tego, by powietrze w naszym Regionie zaczęło się w końcu poprawiać. Byśmy za kilka lat mogli wreszcie powiedzieć, że powietrze spełnia normy, a my i nasze dzieci mamy warunki do tego, by żyć, pracować i rozwijać się w zdrowej atmosferze.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/uchwala-antysmogowa-dla-malopolski-coraz-blizej


Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej dla całego Regionu

Dokument zawiera regulacje, które przede wszystkim pozwolą ograniczyć przyrost nowych źródeł emisji. Zgodnie z projektem uchwały od 1 lipca 2017 nie będzie można instalować pozaklasowych urządzeń grzewczych w nowych budynkach. Na wymianę istniejących kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, mieszkańcy Małopolski będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku kotłów 3., 4. i 5. klasy do końca 2026 roku. Uchwała przewiduje również zakaz stosowania mułów i flotów, czyli odpadów węglowych oraz mokrego drewna o wilgotności powyżej 20%. więcej informacji


 

Zależy ci na poprawie jakości powietrza w Małopolsce? Podpisz petycję Polskiego Alarmu Smogowego:

https://chceoddychac.pl/index.php/malopolska


Trwają konsultacje społeczne programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego

Program zawiera strategiczne założenia dotyczące działań, które mają być podjęte przez władze samorządowe w województwie małopolskim w celu poprawy jakości powietrza.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać do 30 listopada m.in. na adres powietrze@umwm.pl

więcej informacji


Małopolanie chcą oddychać czystym powietrzem

Według najnowszych badań opinii publicznej, mieszkańcy Małopolski  oceniają jakość powietrza w swoim województwie jako najgorszą w kraju.

63% Małopolan uważa, iż powietrze, którym oddychamy, jest dużo gorsze w sezonie grzewczym i ocenia jego jakość  jako bardzo złą lub raczej złą, natomiast w samym Krakowie, gdzie świadomość problemu zanieczyszczenia powietrza jest większa, aż  81% respondentów twierdzi, że jakość powietrza jest bardzo zła lub raczej zła. Aż 69% badanych jest przekonanych, iż zła jakość powietrza może w przyszłości negatywnie oddziaływać na zdrowie ich samych i ich najbliższych.

Więcej


Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego zaproponuje uchwałę antysmogową dla całego województwa

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Małopolan! Już tej jesieni w ramach aktualizacji Programu Ochrony Powietrza Urząd Marszałkowski zaproponuje uchwałę antysmogową dla całej Małopolski!

Więcej


Apel o Uchwałę Antysmogową dla całego Województwa Małopolskiego

7 kwietnia 2016 r. o godzinie 13:30 na ręce Wicemarszałka Wojciecha Kozaka złożony został apel w sprawie konieczności podjęcia uchwały określającej standardy emisyjne dla urządzeń grzewczych dla całego Województwa Małopolskiego. Apel podpisało 21 małopolskich organizacji poważnie zaniepokojonych zanieczyszczeniem powietrza na skutek niskiej emisji i zagrożeniami, jakie są z tym związane.

W Apelu nie chodzi o całkowity zakaz palenia węglem czy drewnem, ale wprowadzenie przepisów, które określą standardy emisyjne i perspektywę czasową dla wymiany starych, nieefektywnych i powodujących obecne zanieczyszczenie, urządzeń grzewczych w całej Małopolsce.

Pełna treść komunikatu

Apel do Marszałka i Radnych Województwa


Fundacja Planeta została założona we wrześniu 2013 roku. Powstała z troski o środowisko naturalne, zdrowie mieszkańców i jakość życia w naszej okolicy.

Nasze główne cele statutowe związane są z działaniami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, redukcją zanieczyszczeń oraz upowszechnianiem ekologicznych technologii i odnawialnych źródeł energii.

Fundacja narodziła się zupełnie spontanicznie. Pomimo tego, iż wielu ludzi dostrzega (odczuwa) konsekwencje zanieczyszczenia środowiska, a nawet o tym mówi, nie przekłada się to na realne działania czy zmiany. Nie można również czekać na to, że coś zadzieje się odgórnie lub jakaś kosmiczna siła w magiczny sposób rozwiąże problem. Postanowiliśmy więc działać. Rozdajemy ulotki, rozwieszamy plakaty, rozmawiamy z ludźmi.

Nie uprawiamy sztuki dla sztuki – działania, które prowadzimy są jak najbardziej osadzone w rzeczywistości i wynikają z potrzeb, które dostrzegliśmy i na które staramy się reagować – w porę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy – dla naszej Planety!