Spalanie pozostałości roślinnych (odpadów organicznych) jest szkodliwe!

spalanie-traw-iconJak pokazały pomiary przeprowadzane przez Fundację Planeta, wpływ na jakość powietrza mają nie tylko dymy wydostające się z kominów domowych w sezonie grzewczym, ale również pozornie niewinne spalanie odpadów organicznych w czasie „porządków” (trawa, liście, słoma, itp.). Przy okazji spalania jednej kupki trawy w trakcie wiosennych „porządków”, pyłomierz znajdujący się na sąsiedniej działce zarejestrował wartości wynoszące ponad 500 µg/m3 (= 0,549 mg/m3)!

pomiar zanieczyszczeń przy spalaniu traw i odpadów organicznychCo warte zaznaczenia, praktyki tego typu są niezgodne z obowiązującym prawem, które jednoznacznie zabrania spalania na polach, łąkach, w odległości mniejszej niż 100m od granicy lasów oraz zabudowań:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 w, § 43 „Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione”,
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719 w, § 40.1 „W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk, wrzosowisk, jak również w odległości do 100m od granicy lasów nie jest dopuszczalne […] 1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi […]”.
  • Ustawa Kodeks Wykroczeń tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1094 Art 82 § 3 „Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi […] podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany,
  • Ustawa Kodeks Wykroczeń tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1094 Art 82 § 4 „Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu […] podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany.

Naruszenie powyższych regulacji zagrożone jest karą grzywny (do 5000 zł) lub aresztu. Mimo to powszechną praktyką jest „czyszczenie” ogródków, a nawet pól. Tymczasem okazuje się, że spalanie trawy, liści, badyli, itp. często mokrych lub wilgotnych powoduje powstawanie bardzo dużej ilości dymu, który nie tylko jest uciążliwy, ale również szkodliwy. Oznacza to chwilowe, aż 10-krotne przekroczenie normy! Spalanie odpadów organicznych powoduje niepotrzebne zwiększanie liczby dni w roku, w które powietrze jest bardzo złej jakości. Dym utrzymuje się w powietrzu długo po wypaleniu się ogniska lub jest przenoszony przez wiatr na duże odległości. Tym samym, nawet poza sezonem grzewczym, kiedy powinniśmy oddychać lepszym powietrzem, jesteśmy narażeni na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Na terenach wiejskich często wiosną nie można nawet przewietrzyć domu, ponieważ cała okolica jest zadymiona.

Dodatkowo, bardzo niebezpieczną oraz szkodliwą zarówno dla przyrody, jak i człowieka praktyką jest wypalanie łąk i nieużytków. Nie użyźnia to gleby, ale ją degraduje. Niszczy warstwę próchnicy, zabija faunę i florę. Dla człowieka wypalanie traw i łąk oznacza niebezpieczeństwo pożaru oraz wzrost zanieczyszczenia powietrza i wszystkie poważne konsekwencje zdrowotne, jakie się z tym wiążą. Za wypalanie traw grozi kara grzywny oraz utrata unijnych dopłat bezpośrednich.

Odpady organiczne można kompostować lub oddawać wraz z innymi odpadami w ramach selektywnej zbiórki odpadów. Na terenie Gminy Stryszów służą do tego brązowe worki na BIOODPADY, do których można między innymi wrzucać:

  • liście
  • ściętą trawę
  • gałęzie drzew i krzewów.

Bardzo prosimy wszystkie osoby, które siłą przyzwyczajenia spalają liście, trawy i badyle z pól i ogrodów, aby tego nie robiły.  Najwyższy czas zmienić dawne nawyki po to, by żyć zdrowiej i przyjemniej!