Uchwała antysmogowa dla Małopolski przyjęta!

23 stycznia 2017 r. Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową!

Małopolska jest pierwszym w Polsce województwem z uchwałą regionalną będącą solidną podstawą prawną do tego, by nasza smogowa rzeczywistość zaczęła się w końcu zmieniać i byśmy mogli (za kilka lat) oddychać czystym powietrzem. Ogromnie się cieszymy, iż władze Województwa odpowiedziały pozytywnie na głosy społeczne wskazujące na pilną konieczność stworzenia przepisów antysmogowych, co doprowadziło w efekcie do uchwalenia uchwały wyznaczającej standardy emisyjne dla całego Regionu.

Na mocy uchwały, od 1 lipca 2017 roku w Małopolsce będzie obowiązywał zakaz stosowania odpadów węglowych, czyli mułów i flotów oraz mokrego drewna o wilgotności powyżej 20%. Od 1 lipca wszystkie nowo instalowane kotły i kominki będą musiały spełniać wymagania dla ekoprojektu. Natomiast na wymianę istniejących pozaklasowych kotłów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 roku. Kotły, które w chwili obecnej spełniają wymagania emisyjne co najmniej 3 klasy będzie można jeszcze eksploatować do końca 2026 roku.

Więcej informacji: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/uchwala-antysmogowa-dla-calej-malopolski-przyjeta