Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego zaproponuje uchwałę antysmogową dla całego województwa

Bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Małopolan! Już tej jesieni w ramach aktualizacji Programu Ochrony Powietrza Urząd Marszałkowski zaproponuje uchwałę antysmogową dla całej Małopolski!

W ramach prowadzonej przez Urząd aktualizacji Programu Ochrony Powietrza do 29 lipca 2016 r. gminy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy mogli składać swoje wnioski i uwagi. Wpłynęło ponad 50 wniosków, w których powtarzała się konieczność objęcia całego województwa uchwałą antysmogową. W odpowiedzi na złożone wnioski, Urząd zapowiada:

„… przygotowywana obecnie aktualizacja POP zawierać będzie regulacje, które skutkować mają ograniczeniem emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych na obszarze całej Małopolski. W pierwszej kolejności należy powstrzymać powstawanie nowych źródeł emisji, a w dalszej perspektywie wyeliminować istniejące źródła, które nie spełniają określonych norm jakości.”

źródło: http://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/malopolanie-chca-czystego-powietrza