UWAGA! Smog na terenach wiejskich

Stężenia pyłu PM10 kilkukrotnie przewyższają normę!

W dniach 4-18 stycznia 2016 r. Fundacja Planeta we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym przeprowadziła pomiar jakości powietrza na terenach wybranych miejscowości Gminy Stryszów.

Pomiarów dokonano w samym środku sezonu grzewczego w dni mroźne, a także w takie z dodatnimi temperaturami w ciągu dnia, przy pogodzie wietrznej i bezwietrznej.

Wyniki są zatrważające. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 wielokrotnie przekraczają normę i są wyższe niż poziomy zarejestrowane w tym samym czasie w Krakowie i Skawinie. Powietrze w Gminie Stryszów jest więc gorszej jakości niż w miastach! Jedynie w dni wietrzne powietrze spełnia normy.

Pomiar powietrza na terenach wiejskich

Na wykresie zestawiono wyniki pomiarów na terenach wiejskich z wynikami z Krakowa oraz Skawiny.

Stryszów jest typową małopolską gminą wiejską, tak więc uzasadnione jest stwierdzenie, iż PROBLEM ZANIECZYSZCZONEGO POWIETRZA DOTYCZY RÓWNIEŻ INNYCH MIEJSCOWOŚCI W CAŁEJ MAŁOPOLSCE.

Przyczyną zanieczyszczenia powietrza są w głównej mierze domowe kotły na paliwa stałe, które emitują zanieczyszczenia. Wystarczy wyjść na zewnątrz i popatrzeć, co wydostaje się z komina. Kłęby dymu przeróżnej barwy to nie jest normalny stan rzeczy. Problem wynika nie tylko ze złych kotłów, ale także z rodzaju paliwa. Dodatkowo, część mieszkańców nadal spala śmieci i odpady (często późnym wieczorem, kiedy „nie widać”). Płyta wiórowa, lakierowane drewno, odpady szewskie oraz plastik to nie jest paliwo! Wszystko to nie ginie w kosmosie, tylko wraca do nas.

PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA DOTYCZY NAS WSZYSTKICH, PONIEWAŻ WSZYSCY PONOSIMY KONSEKWENCJE ŻYCIA W SMOGU.

A są one bardzo poważne:

 • infekcje dróg oddechowych, alergie, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc,
 • zawał, niewydolność układu krążenia, udar mózgu,
 • problemy z pamięcią i koncentracją, alzheimer,
 • niepokój, stany depresyjne,
 • bezpłodność, przedwczesne porody, wady płodu, obniżenie ilorazu inteligencji dzieci.
 • CHOROBY NOWOTWOROWE

Duża liczba zachorowań na nowotwory w ostatnich latach nie jest przypadkowa.

W Małopolsce co godzinę diagnozowany jest nowotwór złośliwy, a na skutek zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera w Polsce ok 45 000 osób.

JAK MOŻEMY WALCZYĆ ZE SMOGIEM?

Zastanówmy się, co każdy z nas może zrobić, aby poprawić jakość powietrza.

 1. Rozsądnie wybierać źródło ciepła do nowego domu – wybieramy rozwiązanie na lata. Jeśli ma to być kocioł na paliwa stałe, niech będzie 4. lub 5. klasy.

 2. Jeżeli wymieniamy kocioł, sprawdźmy, czy nowy nie będzie emitował zanieczyszczeń (4. lub 5. klasa).

 3. Ogrzewanie gazowe, pompy ciepła oraz odnawialne źródła energii to rozwiązania, które nie generują zanieczyszczeń.

 4. Zwracać uwagę na rodzaj stosowanego paliwa – często oszczędności są pozorne, z zdrowie jest bezcenne.

 5. Zacząć myśleć o termomodernizacji oraz wymianie systemu ogrzewania.

Gmina Strszów przygotowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Umożliwi on pozyskanie dotacji na wymianę kotłów. Do tego konieczne jest odpowiednie nastawienie mieszkańców oraz współpraca.

Wszystkim nam zależy na zdrowiu naszym i naszych dzieci. I to o ZDROWIU tak naprawdę mówimy, a nie o ekologii.

Szczegółowe wyniki pomiarów dostępne są w raporcie sporządzonym przez Fundację Planeta: