Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej dla całego Regionu

Dokument zawiera regulacje, które przede wszystkim pozwolą ograniczyć przyrost nowych źródeł emisji. Zgodnie z projektem uchwały od 1 lipca 2017 nie będzie można instalować pozaklasowych urządzeń grzewczych w nowych budynkach. Na wymianę istniejących kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych, mieszkańcy Małopolski będą mieli czas do końca 2022 roku, a w przypadku kotłów 3., 4. i 5. klasy do końca 2026 roku. Uchwała przewiduje również zakaz stosowania mułów i flotów, czyli odpadów węglowych oraz mokrego drewna o wilgotności powyżej 20%.

Obecnie trwają konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski. Uwagi i wnioski do projektu można zgłaszać do 5 stycznia 2017 roku m.in. na adres powietrze@umwm.pl

Zachęcamy wszystkich do przesyłania głosów poparcia dla proponowanej uchwały! Uwagi mogą składać wszyscy mieszkańcy (również osoby indywidualne). Uchwała antysmogowa jest szansą na to, abyśmy mogli oddychać czystym powietrzem.

Więcej informacji oraz treść projektu uchwały dostępna jest pod linkiem: http://powietrze.malopolska.pl/pop/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-antysmogowej-dla-malopolski/